Kampregels

Tijdens de LSW gelden de volgende kampregels:

Algemeen

 • Je hebt respect voor anderen en hun eigendommen.
 • Zorg goed voor de natuur.
 • Hak niet in levend hout en bescherm bomen bij het pionieren met jute zakken.
 • Per beschadigde boom zal € 25 in rekening worden gebracht.
 • Een kampvuur maken is niet toegestaan.
 • Graven is niet toegestaan.
 • Radio’s en geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Neem deze dus ook niet mee.
 • Om 23.00 uur moet het stil zijn op het terrein.
 • Gebruik de waterkranen alleen om water te halen.
 • Het is niet toegestaan om bij de waterkranen te wassen, tanden te poetsen of af te wassen!
 • Wees voorzichtig met messen, gebruik ze alleen waarvoor ze bedoeld zijn!
 • Het is niet toegestaan om kapmessen en dergelijke mee te nemen.
 • Gebruik en/of bezit van alcohol, rookwaren en drugs is niet toegestaan.
 • Oversteken van de spoorbaan en de drukke weg bij Scoutcentrum Buitenzorg mag alleen onder begeleiding van LSW-medewerkers.
 • Ga niet van het terrein van Scoutcentrum Buitenzorg af zonder toestemming van de subkampstaf of organisatie.

Overtreding van deze regels kan tot diskwalificatie van de ploeg leiden. Bij ernstige overtredingen zullen de betreffende deelnemers van het terrein verwijderd worden.


Afval

Scoutcentrum Buitenzorg is een prachtig kampterrein. Natuurlijk moet dit mooi en schoon blijven. Zorg er dan ook voor dat het rond je eigen tent en keuken altijd schoon en opgeruimd is.

Verzamel jullie afval in tenminste de volgende soorten:

 • Verpakkingen van PBD (plastic, blik, drankkartons)
 • GFT (groenten, fruit en tuinafval)
 • Papier en karton
 • Restafval

Al het afval en themamateriaal, moet aan het einde van de LSW mee naar huis worden genomen!
TIP: Gebruik een emmer (met deksel) voor het GFT afval. Zo kan je het lekvrij mee naar huis nemen.


Veiligheid

Tijdens de LSW wordt door een grote groep Scouts gekampeerd. Dit vraagt extra aandacht voor de veiligheid van iedereen op het terrein.

 • Zet je keuken- en slaaptent zó op dat er voldoende ruimte overblijft om snel bij de keuken weg te komen.
 • Let extra op bij het gebruik van vuur.
 • Zet een emmer water bij je keuken.
 • Koken mag alleen op gastoestellen of Coleman Fuel branders.


Gastoestellen

Om onveilige situaties te beperken gelden de volgende regels:

Gasslangen:

 • zijn geschikt voor propaan- of butaaninstallaties,
 • zijn herkenbaar aan de opdruk: NEN-EN 5654, NEN-EN 1763-1, NEN-EN 559 / NEN- EN 1763-1 of NEN-EN 559 / NEN 5654,
 • zijn in goede conditie en vertonen geen verkleuring, vervorming, beschadiging of poreusheid,
 • zijn bevestigd met slangklemmen,
 • zijn voorzien van een productiejaar of vervangingsjaar,
 • zijn niet langer dan 1,00 meter,
 • zijn maximaal één keer gesplitst.

Gastoestellen:

 • zijn compleet,
 • functioneren goed.


Coleman fuel branders

Om onveilige situaties te beperken gelden de volgende regels:

De Coleman Fuel brander:

 • moet goed onderhouden en schoongemaakt zijn,
 • de deelnemers kunnen deze zelfstandig bedienen en zijn ervaren in het gebruik ervan,
 • de brandstof (alleen Coleman Fuel is toegestaan) moet apart meegenomen worden in speciaal daarvoor geschikte flessen,
 • de brandstof moet, voorzien van het ploegnummer, ingeleverd worden bij de subkampstaf die zal toezien op het vullen van de branders.

Als er een onveilige situatie wordt aangetroffen zal de organisatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers alsnog gebruik kunnen maken van hun kooktoestel. Als er ondeugdelijke gasslangen, gasklemmen of drukregelaars worden aangetroffen zullen deze door de organisatie vervangen worden door nieuwe exemplaren. Hiervoor zullen vervangingskosten (€15,-) in rekening gebracht worden.


Vrijstaande keuken of keuken aan boom pionieren

Zorg ervoor dat jullie een vrijstaande keuken kunnen pionieren die stabiel en veilig is. Vanaf 2022 mag je hiervoor maximaal 12 palen (in plaats van 9) gebruiken. Op enkele subkampen zijn veel bomen door stormen of onderhoud verdwenen. Het kan dus zijn dat er op jullie terreintje geen boom staat om de keuken aan vast te pionieren. Bij aankomst op je subkamp horen jullie van de subkampstaf of er op jullie terrein een boom staat die je mag gebruiken. Staat er wel een boom, dan mag je deze gebruiken maar het is niet verplicht.

Ouders

Beperk het contact met je kind(eren), zij zijn bezig met een wedstrijd. Uit ervaring leren we ook dat contact met ouders tot heimwee kan leiden. Heb je zorgen, neem dan contact op met de organisatie van de LSW. Tip: een aanmoedigingsbericht (via de website) wordt vaak heel leuk gevonden!